Komisija za hidrogeografijo

O komisiji
Novice
Akcije
Strokovna gradiva

O KOMISIJI

Komisija za hidrogeografijo (KHG)
Stran Facebook
hidrogeografija@gmail.com 

Predsednik:
dr. Peter Frantar

Člani ožje skupine:
mag. Florjana Ulaga, Marjan Jarnjak, dr. Mitja Bricelj, dr. Tajan Trobec, Andrej Draksler, mag. Marjan Bat, dr. Valentina Brečko Grubar, dr. Gregor Kovačič, Magda Grobelšek

Sodelujoči člani skupine:
dr. Nataša Ravbar, dr. Karel Natek, dr. Stanko Pelc, Klemen Strmišnik, Urban Jenstrle, Luka Snoj, Klemen Prah, Peter Žnidaršič, Aljaž Šimon, Simona Špehar, Staša Grajš, Valentina Pajk, Klavdija Šilc, Urša Kovačič, Katja Pavlič, Borut Stojilkovič, Sandra Kavčič, Martina Herič, Grega Žorž, Katja Vidgaj, dr. Gregor Kovačič, Igor Lipovšek, dr. Matija Zorn, dr. Blaž Komac

Naloga in namen:
razvijanje strokovnega, znanstvenega in pedagoškega dela na področju hidrogeografije in uporaba geografskega pristopa za učinkovito celovito upravljanje z vodami na vseh ravneh (od lokalne do meddržavne ravni). Komisija deluje v okviru statutarnih določil Zveze geografov Slovenije, kateri je tudi odgovorna in ji letno poroča.

Dolgorični cilj in vizija:
Izboljšanje stanja vodnega okolja v Republiki Sloveniji, do leta 2020 Slovenija postane primer dobre prakse upravljanja z vodnimi viri (Vodna učna pot EU)

Dolgoročne naloge
komisije so:
 • Uveljavitev in urejanje hidrogeografske terminologije
 • Uveljavljanje hidrogeografskega pristopa pri upravljanju s porečji
 • Izobraževanje na vseh izobraževalnih nivojih in vseh ravneh porečij, obale in morja
 • Voditi delo z uporabniki vodnih virov na nivoju vodnih teles in porečij
 • Delovati na področju reševanja okoljskih vsebin povezanih z vodami na ravni lokalnih skupnosti s povezovanjem po naravnih hidroloških enotah -  porečjih in vodnih telesih
 • Okrepiti medresorsko sodelovanje vseh deležnikov rabe porečja in vodnega telesa
 • Priprava izvedljivih aktualnih politik upravljanja s porečji in vključevanje v javne razprave
 • Delo z deležniki, mediacija, v porečjih in med sektorji za izvedbo izvedljivih načrtov upravljanja s porečji
 • Povezovanje in sodelovanje s sorodnimi organizacijami doma in po svetu.

NOVICE

Tu so objavljene glavne novice, več novic in zanimivosti pa je na naši Facebook strani.

 • OKROGLA MIZA z naslovom Uvrščanje negradbenih trajnostnih ukrepov v načrt urejanja porečij s poudarkom na protipoplavni varnosti in primeri dobre praks
  Okrogla miza bo 22. 11. 2018 ob 17h v dvorani Zemljepisnega muzeja GIAM ZRC SAZU (Gosposka ul. 13, Ljubljana). Več o dogodku si preberite tukaj.

 • POROČILO O DELU KOMISIJE ZA HIDROGEOGRAFIJO V LETU 2015
  Poročilo je dostopno tu.

 • IZOBRAŽEVANJE O POPLAVAH IN OZNAKAH VISOKIH VODA
  Izobraževanje v obliki delavnice je potekalo 15. aprila 2015 v Dvorani Zemljepisnega muzeja na Gosposki ulici 16 v Ljubljani. Zapisnik razprave s sklepi si lahko ogledate tukaj.
 • POSTAVITEV OZNAKE VISOKE VODE OB VIPAVI V OBČINI MIREN KOSTANJEVICA
  Komisija za hidrogeografijo pri Zvezi geografov Slovenije je v petek 13.3.2014 v sodelovanju z Agencijo za okolje, Ministrstvom za okolje in prostor, občino Miren Kostanjevica, OŠ Miren in lokalnimi prebivalci otvorila postavitev oznake visoke vode ob reki Vipavi na hiši g. Kuzmina, Pri Šelu, Vrtoče 5 v Mirnu. Več v datoteki PDF.

 • OKROGLA MIZA O POPLAVAH MORJA IN PRIMORSKIH REK 3. MARCA 2015 V KOPRU
  Člani komisije smo se udeležili okrogle mize o poplavah morja in primorskih rek, ki jo je organiziral Oddelek za geografijo Fakultete za humanistične študije Univerze na primorskem v Kopru. Več o dogodku v Primorskih novicah.

 • STALIŠČE GEOGRAFOV O AKTUALNIH PROTIPOPLAVNIH UKREPIH (FEBRUAR 2015)
  Stališče je dostopno TUKAJ.

 • STALIŠČE  O POPLAVAH IN UPRAVLJANJU VODA
  Stališče je dostopno TUKAJ.

 • POROČILO O RAZPRAVI O POPLAVAH IN UPRAVLJANJU Z VODAMI NOVEMBRA 2014
  Društvo vodarjev Slovenije (DVS) je 20. novembra 2014 organiziralo razpravo o poplavah in upravljanju z vodami, ki so se je udeležili tudi geografi. Več o tem in povezava na posnetek razprave je TUKAJ.

 • SREDOZEMSKI DAN OBALE, 19.9.2014, KOPER
  Člani KZH so se tudi letos aktivno udeležili prireditve Sredozemski dan obale, s katero Republika Slovenija obeležuje prvo ratifikacijo Protokola o celovitem upravljanju z obalo (25. september 2009), katerega pobudnica in prvopodpisnica je bila prav naša država. Prireditev, ki je letos potekala predvsem v organizaciji Ministrstva za kmetijstvo in okolje, je bila priložnost za preverbo stanja pri izvajanju večih direktiv povezanih z upravljanjem z morjem, obalo in vodnimi telesi v zaledju, kakor tudi za preverbo stanja na različnih povezanih projektih.
  Dr. Mitja Bricelj je predstavil prispevek Modra rast in Strategija EU za jadransko-jonsko makroregijo, mag. Luka Štravs pa Direktivo o poplavah in poleg tega še Akcijo oznak visokih voda, ki je skupno delo Komisije za hidrografijo in Agencije republike Slovenije za okolje v tem letu.
  Diapozitive o predstavitvi Akcije in utrinke z nje si lahko ogledate TUKAJ.
 • SPORAZUM O SODELOVANJU PRI AKCIJI OZNAK VISOKIH VODA
  V začetku leta 2014 smo se na Komisiji za hidrogeografijo odločili dopolniti akcijo Sporoči poplavo s postavljanjem oznak visokih voda v Sloveniji. Pri označevanju sodelujemo z Agencijo RS za okolje s katero smo konec maja podpisali Sporazum o sodelovanju pri akciji oznak visokih voda. V okviru skupne akcije smo 28.maja na Planini pri Postojni že postavili prve oznake o višini vode, ki so jo dosegle ojezeritve kraškega polja v februarju 2014. Več o oznakah in akciji v pdf dokumentu.

 • MNENJE KOMISIJE ZA HIDROGEOGRAFIJO O UPRAVLJANJU POREČIJ
  V časopisu Delo je bilo objavljeno Mnenje Komisije za hidrogeografijo o upravljanju porečij.

 • VISOKE VODE NA PLANINSKEM POLJU
  Ob trenutni visoki vodi na Planinskem polju (februar 2014) je Komisija za hidrogeografijo pri Zvezi geografov Slovenije v sodelovanju z dr. Mihevcem pripravila kratek pregled strokovnih dejstev o pojavu ojezeritve Planinskega polja in mnenje o možnih ukrepih za zmanjšanje vpliva poplav, ki temeljijo na znanstvenih dejstvih. Povezava na dokument.

  Pripravili smo tudi pregled nekaj izbranih osnovnih značilnosti Cerkniškega in Planinskega polja z namenom osvetlitve pojava ojezeritev, kolicine vode, površine in trajanja. Zaradi aktualnosti dogodka ni opisanih smeri toka vode in marsikatere druge naravnogeografske značilnosti, pregled je vezan bolj na hidološko stanje in informativne, ocenjene izračune. Povezava na dokument.

 • GRADIVO IZOBRAŽEVANJ ZA UČITELJE DOSTOPNO NA INTERNETU
  Komisija za hidrogeografijo je skupaj z Zavodom za šolstvo pripravila izobraževanje za gimnazijske učitelje. Gradivo je dosegljivo na spodnjih povezavah.
  Preučevanje hidrogeografskih značilnosti pokrajine na primeru visokih voda
  Postojna 22.8.2013 - Ulaga
  Celje 23.8.2013 - Frantar
  V kolikor potrebujete ppt datoteko pošljite email predavateljema.


 • AKCIJE

  Sporoči poplavo
  Postavljanje oznak visokih voda - začetki akcije
  Oznake visokih voda - 2019 / High Water Marks - 2019
STROKOVNA GRADIVA