Publikacije

Pomembno nadgradnjo znanstvenoraziskovalnega in strokovnega dela predstavlja geografski tisk. Zveza izdaja dve periodični publikaciji.

  • Geografski vestnik je znanstvena revija za geografijo in sorodne vede. Izhaja od leta 1925 in je najstarejša slovenska geografska revija in ena najstarejših slovenskih revij sploh. Od leta 2000 izhajata dve številki letno. Leta 2008 je leto izida jubilejnega osemdesetega letnika revije. V vseh letnikih je bilo skupaj objavljenih 846 znanstvenih člankov in 2131 drugih prispevkov na skoraj 17.000 straneh.
     
  • Geografski obzornik je časopis za šolsko geografijo oziroma strokovni časopis za popularizacijo geografije. Izhaja od leta 1954. Je predvsem informativna revija, ki skrbi tudi za modernizacijo pouka geografije in širjenje geografskega znanja in pogleda na svet.

Poleg teh dveh osrednjih publikacij, izdaja Zveza od leta 1959 tudi zbornike zborovanj slovenskih geografov kakor tudi drugo aktualno strokovno literaturo. Za informiranje mednarodne geografske javnosti o stanju in položaju v novi srednjeevropski državi sta izšli dve samostojni knjigi: Slovenia: Geographic Aspects of a New Intependent Europen Nation in Slovenia: A Gateway to Central Europe.

Za dostojno predstavitev Slovenije in slovenske geografije v mednarodnih geografskih krogih, predvsem na 30. kongresu IGU v Glasgowu v Združenem kraljestvu leta 2004, je ZGDS pripravila knjižico z naslovom Slovenia: a geographical overview, ki je na voljo v pdf obliki. Ogledate pa si lahko tudi Geography in Slovenia, ki je bila pripravljena za 29. kongres v Seulu.