O Zvezi geografov SlovenijeObiščite nas na novi spletni strani Zveze geografov Slovenije
https://www.zveza-gs.si.