Seznam zborovanj

1. kongres slovenskih geografov, 7.–9. september 1952, Kamnik
2. kongres slovenskih geografov, 24.–26. september 1954, Maribor
Prekmurje, terenski seminar, avgust 1956, Murska Sobota
3. kongres slovenskih geografov, 12. –15. oktober 1957, Portorož
4. kongres slovenskih geografov, 7.–9. maj 1964, Velenje
Dolenjska, geografski seminar, 26.–30. junij 1960, Novo mesto
7. kongres slovenskih geografov, 20. –25. maj 1966, Nova Gorica
8. posvetovanje slovenskih geografov, 12.–14. september 1969, Ravne na Koroškem
9. zborovanje slovenskih geografov, 5.–7. oktober 1973, Rogaška Slatina
10. zborovanje slovenskih geografov, 26.–28. oktober 1975, Tolmin, Bovec
11. zborovanje slovenskih geografov, 28.–30. junij 1978, Maribor
12. zborovanje slovenskih geografov, 15.–17. oktober 1981, Kranj, Bled
13. zborovanje slovenskih geografov, 12.–14. oktober 1984, Dolenjske Toplice
14. zborovanje slovenskih geografov, 15.–17. oktober 1987, Postojna
15. zborovanje slovenskih geografov, 24.–27. oktober 1990, Portorož
16. zborovanje slovenskih geografov, 21.–23. oktober 1993, Celje
17. zborovanje slovenskih geografov, 23.–26. oktober 1996, Ptuj
18. zborovanje slovenskih geografov, 19.–21. oktober 2000, Ljubljana
19. zborovanje slovenskih geografov, 21.–23. oktober 2004, Velenje
20. zborovanje slovenskih geografov , 26.–28.marec 2009, Ljutomer, Murska Sobota
21. zborovanje slovenskih geografov, 3.–5. oktober 2013, Bled
22. zborovanje slovenskih geografov, 22.–23. september 2017, Maribor (plakat)