Organi zveze

Predsednik:
Aleš Smrekar.

Člani izvršnega odbora:
Bivši predsednik: Stanko Pelc,
Tajnik: Boštjan Rogelj,
Blagajnik: Matjaž Geršič,
Urednik Geografskega vestnika: Matija Zorn,
Urednica Geografskega obzornika: Lea Rebernik,
Član IO: Primož Pipan,
Član IO: Uroš Horvat,
Članica IO: Tina Šlajpah.


Nadzorni odbor:
Eva Konečnik Kotnik,
Matej Gabrovec,
Lucija Miklič Cvek.

Disciplinska komisija:
Blaž Repe,
Drago Perko,
Gregor Kovačič.


Urednica spletnih strani:
Anja Trobec.

ISSN spletne strani: 2536-1775.
Spletna stran je dostopna od leta 1997.