Zveza geografov Slovenije
p.p. 306
1001 Ljubljana

  e-naslov: zveza.geografov(at)gmail.com