Predstavitev

Zveza geografov Slovenije (prej Zveza geografskih društev Slovenije) je krovna stanovska organizacija slovenskih geografov. Ustanovljena je bila že leta 1922 in je zato eno najstarejših strokovnih društev  v Sloveniji. Za zasluge pri razvijanju in bogatitvi slovenske znanosti jo je 1998 takratni predsednik države Milan Kučan nagradil z državnim odlikovanjem.

Člani ZGS so samostojna geografska in sorodna društva. Njihova skupna naloga je razvijati društveno dejavnosti na eni in krepiti geografijo kot znanost na drugi strani. Aktivnosti obsegajo strokovna predavanja, priprava didaktičnega gradiva, organiziranje strokovnih ekskurzij po Sloveniji in bližnji okolici.

ZGS  deluje na naslednjih področjih:

  • koordinira delovanje regionalnih geografskih društev,
  • podpira znanstveno raziskovanje,
  • spodbuja in usmerja nove prijeme na didaktičnem področju,
  • organizira znanstvene in strokovne konference, predavanja, in terensko delo,
  • spodbuja in razvija mednarodno znanstveno sodelovanje,
  • skrbi za znanstvene in strokovne publikacije.
Mednarodne vezi

Vpetost slovenske geografije v mednarodne povezave pa ni pomembna samo za seznanjanje z raziskovalnimi dosežki v tujini, temveč tudi za prodor in uveljavitev slovenske geografije in njenih temeljnih spoznanj v ustrezne mednarodne geografske tokove. Mnogi slovenski geografi so že dve desetletji in več aktivni v strokovnih telesih in delovnih oziroma študijskih skupinah Mednarodne geografske unije. Slovenski geografi so s svojimi številnimi objavami zastopani v tujem znanstvenem in strokovnem tisku. K temu jih spodbuja tudi Zveza, ki s svojimi mednarodnimi stiki odpira mnoge oblike in možnosti objavljanja v tujini.

Takoj po osamosvojitvi naše države in še pred njenim mednarodnim priznanjem, so prišle iz tujine številne pobude iz geografskih strokovnih krogov za predstavitev naše države. Temu so se odzvali naši najvidnejši in v svetu priznani ter uveljavljeni geografi. Zveza geografskih društev Slovenije (sedaj Zveza geografov Slovenije) je bila na 27. kongresu Mednarodne geografske zveze (poleti 1992) sprejeta kot polnopravna članica te ugledne mednarodne zveze.

ZGDS in dr. Anton Gosar sta bila ob 150. obletnici Avstrijskega geografskega društva nagrajena s častnim članstvom.