O Zvezi geografov Slovenije

Zveza geografov Slovenije (prej Zveza geografskih društev Slovenije) je krovna stanovska organizacija slovenskih geografov. Ustanovljena je bila že leta 1922 in je zato eno najstarejših strokovnih društev  v Sloveniji. Člani Zveze geografov Slovenije so samostojna geografska društva. Njihova skupna naloga je razvijati društvene dejavnosti na eni in krepiti geografijo kot znanost na drugi strani. Aktivnosti obsegajo strokovna predavanja, priprava didaktičnega gradiva, organiziranje strokovnih ekskurzij po Sloveniji in bližnji okolici.

Zadnji številki periodičnih publikacij:

Geografski vestnik 91-2 (2019),

Geografski obzornik 65-3,4 (2018).

Obvestila

e-novice Mednarodne geografske zveze – januar 2020
Pred vami so e-novice Mednarodne geografske zveze – januar 2020. več o tem >>

Novice IGU-CGE
V zadnjih novicah (Newsletter #10, December 2019) Komisije za geografsko izobraževanje pri Mednarodni geografski zvezi (IGU-CGE) lahko preberete poročila o dogodkih preteklega leta, najave mednarodnih konferenc in drugih dogodkov, predstavitve novih publikacij ter druge aktualne informacije, zanimive zlasti za šolske geografe. več o tem >>

Novice mednarodne geografske unije
V e-novicah Mednarodne geografske unije (oktober 2019) je mogoče prebrati poročila o večjih preteklih dogodkih (med njimi poročilo o septembrski konferenci Transformation on Traditional Cultural Landscapes, ki je bila v Kopru) ter najave prihajajočih dogodkov. Izpostavljene so tudi nekatere druge zanimive geografske vsebine. več o tem >>

Novice mednarodne geografske unije: januar 2019
V januarskih novicah mednarodne geografske zveze (IGU) lahko poleg uvodne besede predsednika Yukio-ja Himiyama preberete še refleksijo zadnjega IGU dogodka v Indiji z decembra 2018, poročila o drugih nedavnih geografskih pobudah ter najavo prihajajočih mednarodnih dogodkov. V novicah lahko najdete tudi neposredne povezave na INTERNATIONAL COUNCIL OF SCIENCE (ICSU), FUTURE EARTH, COMMITTEE ON DATA FOR SCIENCE TECHNOLOGY (CODATA). več o tem >>

Novice Mednarodnega znanstvenega sveta (International Science Council)
Mednarodni znanstveni svet (kratica ISC) je mednarodna nevladna organizacija, ki združuje 40 mednarodnih znanstvenih združenj ter več kot 140 nacionalnih in regionalnih znanstvenih organizacij. Je edina mednarodna nevladna organizacija tega obsega, ki združuje naravoslovne in družbene vede. Ustanovljena je bila leta 2018. Predstavitev namena in ciljev organizacije lahko preberete na https://council.science/. V nadaljevanju so na voljo novice Mednarodnega znanstvenega sveta iz časa med oktobrom in decembrom 2018. več o tem >>

Novice mednarodne geografske unije: IGU-CGE Newsletter #7
Novi zbirnik informacij mednarodne geografske zveze Newsletter #7 med drugim prinaša povzetek ključnih globalnih dogodkov minulega leta, ki bodo vplivali tudi na geografsko izobraževanje, informacije o najnovejših dosežkih na področju geografskega izobraževanja v smislu publikacij, raziskovalnih dejavnosti, konferenc in drugih dogodkov v mednarodni skupnosti. več o tem >>