O Zvezi geografov Slovenije

Zveza geografov Slovenije (prej Zveza geografskih društev Slovenije) je krovna stanovska organizacija slovenskih geografov. Ustanovljena je bila že leta 1922 in je zato eno najstarejših strokovnih društev  v Sloveniji. Člani Zveze geografov Slovenije so samostojna geografska društva. Njihova skupna naloga je razvijati društvene dejavnosti na eni in krepiti geografijo kot znanost na drugi strani. Aktivnosti obsegajo strokovna predavanja, priprava didaktičnega gradiva, organiziranje strokovnih ekskurzij po Sloveniji in bližnji okolici.

Zadnji številki periodičnih publikacij:

Geografski vestnik 89-2 (2017),

Geografski obzornik 64-3,4 (2017).

Obvestila

Novice mednarodne geografske unije: IGU-CGE Newsletter #6
Na voljo je nov zbirnik informacij mednarodne geografske zveze oz. IGU, Newsletter #6. Med novicami lahko najdete poročilo IGU-CGE konference v Quebecu, ki se je zgodila na začetku avgusta, seznam nekaterih geografskih knjižnih novosti, drugih geografskih publikacij in učnih materialov, najavo prihajajočih mednarodnih konferenc in izhodišča za nekatere raziskovalne usmeritve. Precejšen poudarek tokratnih novic je na geografskem izobraževanju. Vabljeni k prebiranju. več o tem >>