O Zvezi geografov Slovenije

Zveza geografov Slovenije (prej Zveza geografskih društev Slovenije) je krovna stanovska organizacija slovenskih geografov. Ustanovljena je bila že leta 1922 in je zato eno najstarejših strokovnih društev  v Sloveniji. Člani Zveze geografov Slovenije so samostojna geografska društva. Njihova skupna naloga je razvijati društvene dejavnosti na eni in krepiti geografijo kot znanost na drugi strani. Aktivnosti obsegajo strokovna predavanja, priprava didaktičnega gradiva, organiziranje strokovnih ekskurzij po Sloveniji in bližnji okolici.

Zadnji številki periodičnih publikacij:

Geografski vestnik 85-2 (2013),

Geografski obzornik 61-1,2 (2014).

Obvestila

Poročilo o razpravi o poplavah in upravljanju z vodami novembra 2014

Društvo vodarjev Slovenije (DVS) je 20. novembra 2014 organiziralo razpravo o poplavah in upravljanju z vodami, ki so se je udeležili tudi geografi.

 več o tem >>

Sredozemski dan obale
Člani KZH so se tudi letos aktivno udeležili prireditve Sredozemski dan obale. več o tem >>

Postanite član Zveze geografov Slovenije
V Zvezo geografov Slovenije se lahko včlani društvo ali posameznik. več o tem >>