O Zvezi geografov Slovenije

Zveza geografov Slovenije (prej Zveza geografskih društev Slovenije) je krovna stanovska organizacija slovenskih geografov. Ustanovljena je bila že leta 1922 in je zato eno najstarejših strokovnih društev  v Sloveniji. Člani Zveze geografov Slovenije so samostojna geografska društva. Njihova skupna naloga je razvijati društvene dejavnosti na eni in krepiti geografijo kot znanost na drugi strani. Aktivnosti obsegajo strokovna predavanja, priprava didaktičnega gradiva, organiziranje strokovnih ekskurzij po Sloveniji in bližnji okolici.

Zadnji številki periodičnih publikacij:

Geografski vestnik 94-2 (2022),

Geografski obzornik 69-3,4 (2022).


Na pričujoči spletni strani Zveze geografov Slovenije lahko najdete temeljne informacije o Zvezi, za spremljanje aktualnih obvestil pa obiščite
https://www.zveza-gs.si.