LIST OF SOCIETIES

 

Gosposka 13, 1000 Ljubljana;
 
Aškerčeva cesta 2, 1000 Ljubljana;
 
Aškerčeva cesta 2, 1000 Ljubljana;
 
Stritarjeva ulica 8, 4000 Kranj;
 
Geografsko društvo Maribor,
Koroška cesta 160, 2000 Maribor.
 
Koroška cesta 160, 2000 Maribor;
 
Geografsko društvo Primorje,
Gregorčičeva ulica 6, 6000 Koper.