Authorities

President:
Aleš Smrekar.


Board:
Bivši predsednik: Stanko Pelc,
Tajnik: Boštjan Rogelj,
Blagajnik: Matjaž Geršič,
Urednik Geografskega vestnika: Matija Zorn,
Urednica Geografskega obzornika: Lea Rebernik,
Član IO: Primož Pipan,
Član IO: Uroš Horvat,
Članica IO: Tina Šlajpah.


Supervisory board:
Eva Konečnik Kotnik,
Matej Gabrovec,
Lucija Miklič Cvek.


Discriplinary board:
Blaž Repe,
Drago Perko,
Gregor Kovačič.


Web editor:
Anja Trobec.

ISSN of the web site: 2536-1775.
Web site is available since 1997.