Zveza geografov Slovenije
p.p. 306
SI-1001 Ljubljana
SLOVENIA

  e-naslov: zveza.geografov(at)gmail.com